Voltage: 12-24 V   ...
Voltage: 8-32 V Color : 6000K Lumen : ...
Voltage: 8-32 V Color : 6000K Lumen : ...